STS bude v dňoch 15.- 16. augusta 2019 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v dňoch 15.-16. augusta 2019 zatvorený.