STS bude v dňoch 14-15.08.2017 zatvorený

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v dňoch 14.-15. augusta 2017 zatvorený.