STS bude dňa 31.10.2016 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude dňa 31.10.2016 zatvorený.  Náhradným pracovným dňom bude sobota 19. novembra 2016.