STS bude dňa 15.-16.12.2016 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude dňa 15.-16.12.2016 zatvorený.