STS bude dňa 15.08.2016 ZATVORENÝ

V súvislosti s prípravou projektov v rámci 1. prioritnej osi Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko, by sme Vás chceli upozorniť, že STS bude dňa 15.08.2016 z dôvodu štátneho a cirkevného sviatku zatvorené.  

Odporúčame neodkladať registráciu  žiadosti o FP na STS na posledný deň.