STS bude dňa 14.-15.12.2017 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát Programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude dňa 14.-15.12.2017 zatvorený.  

obrazek