STS bude 3. - 4. júna ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude 3. - 4. júna 2021 zatvorený.