STS bude 31. decembra ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude 31. decembra 2020 zatvorený.