STS bude 3. mája ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude 3. mája 2021 zatvorený.