STS bude 24.-27. decembra 2019 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v dňoch 24.-27. decembra 2019 zatvorený.