STS bude 24.-25. decembra 2020 ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v dňoch 24.-25. decembra 2020 zatvorený.