STS bude 11. novembra ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude 11. novembra 2020 zatvorený.