STS bude 11.-12. júna ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude 11.-12 júna 2020 zatvorený.