STS bude 10. apríla ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude v piatok, 10. apríla 2020, zatvorený.