STS bude 2. apríla ZATVORENÝ

Oznamujeme Vám, že Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A Poľsko- Slovensko bude 2. apríla 2021 zatvorený.