Stretnutie: Zoznámte sa s programom Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027 a účinkami cezhraničnej spolupráce

Regionálny kontaktný bod so sídlom v Sliezskom vojvodstve pozýva 26. apríla 2024 na propagačno-informačné stretnutie s názvom "Zoznámte sa s programom Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027 a efektmi cezhraničnej spolupráce".

Stretnutie sa uskutoční v čase od 9:30 do 12:40 v zasadačke Obecného úradu v Jasenici.

Účastníci podujatia získajú okrem iného informácie o špecifickosti programu, aktivitách, ktoré je možné realizovať v rámci štandardných a malých projektov, termínoch a pravidlách plánovaných výziev na predkladanie projektov, účasti, ako aj o podpore, s ktorou môžu partneri pripravujúci projekt počítať.

Online registrácia je povinná do 23. apríla.

Organizátori počítajú aj s možnosťou konzultovať projektové zámery po skončení stretnutia.

Podrobný program podujatia a registračný formulár sú k dispozícii na webovej stránke: Kliknite na odkaz

Stretnutie sa uskutoční v poľskom jazyku.