Sprievodca „Po cestách tradícií“ získal čestné uznanie

Sprievodca „Po cestách tradícií“ získal čestné uznanie v 5. Medzinárodnej súťaži „Najlepšie publikácie o horách“ organizovanej v rámci 24. Medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove v roku 2020. Regionálne centrum kultúry v Bielsku-Białej získalo čestné uznanie redakcie periodika „Wierchy“.

 

Sprievodca vznikol v rámci mikroprojektu „TransEtno – propagácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia“

Viac na stránke: www.rok.bielsko.pl/aktualnosci.php?id=500