Správa zo stretnutia starostov a primátorov v Prešove

Približne 400 zástupcov miestneho samosprávneho zboru sa stretlo 22. apríla v Prešove na spoločnom zasadnutí, ktoré inicioval Prešovský samosprávny kraj. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia Regionálneho kontaktného bodu, ktorí informovali účastníkov podujatia o možnostiach, ktoré ponúka Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027.

Hlavnými témami stretnutia boli priority, ktorými stoja miestne samosprávy v perspektíve financovania v rokoch 2021-2027. Diskutovalo sa o dostupných zdrojoch financovania investícií v oblastiach ako regionálny rozvoj, udržateľná verejná doprava, ochrana klímy, nakladanie s odpadmi, turizmus a inteligentné riadenie samospráv. Na približne trojhodinovom stretnutí sa zúčastnilo okolo 400 zástupcov miest a obcí. Okrem diskusných panelov mohli účastníci konzultovať so špecialistami na stánkoch, vrátane odborníkov z Regionálneho kontaktného bodu, ktorí pripravili špeciálne informačné materiály na túto príležitosť.

Podujatia ako to v Prešove sú ideálnou príležitosťou na oslovenie širokej verejnosti potenciálnych žiadateľov Programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027. Obzvlášť potešuje, že stánok Regionálneho kontaktného bodu v Prešove bol veľmi dobre navštívený.

 

    Správa zo stretnutia starostov a primátorov v Prešove Správa zo stretnutia starostov a primátorov v Prešove Správa zo stretnutia starostov a primátorov v Prešove Správa zo stretnutia starostov a primátorov v Prešove