Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline

Boli uskutočnené školenia v Prešove a Žiline zamerané na potenciálnych žiadateľov, ktorí plánujú predkladať projekty v oblasti cezhraničného vzdelávanie a multimodálnej dopravy. Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť a aktívnu diskusiu v oblasti plánovaných projektov. Rovnako tak ďakujeme Regionálnym kontaktným bodom v Prešove a Žiline za podporu pri organizovaní školení a konzultácií. Chceli by sme pripomenúť každému, kto chce v našom programe požiadať o finančné prostriedky, aby nezabudol, že čas podávanie žiadostí na projekty zamerané na cezhraničné vzdelávanie a multimodálnu dopravu začína budúci pondelok 5. marca a bude trvať do 30. apríla 2018.

Prajeme Vám úspešné návrhy projektov, trvalé cezhraničné partnerstvá a úspechy pri podávaní žiadostí.

Zároveň Vám chceme dať do pozornosti, že nižšie nájdete prezentácie a fotky zo školení.

obrazek


    Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline Správa zo školenia pre potenciálnych prijímateľov v Prešove a Žiline