SPRÁVA ZO SIEDMEHO ZASADNUTIA VÝBORU PRE MIKROPROJEKTY PRE STREŠNÉ PROJEKTY EUROREGIÓNU „TATRY“

Dňa 22. augusta 2019 zasadal v sídle Žilinského samosprávneho kraja v Žiline výbor pre mikroprojekty programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

 

Výbor pre mikroprojekty programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 schválil poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre štyri individuálne mikroprojekty predložené Prešovskému samosprávnemu kraju a Žilinskému samosprávnemu kraju v rámci tretej výzvy zrealizovanej v strešnom projekte s názvom „Spoločné odborné vzdelávanie v poľsko-slovenskom pohraničí“ z 3. prioritnej osi programu.

 

Mikroprojekty