Správa zo seminára v Nowom Targu

Ako podporovať kultúrne dedičstvo na území pohraničia? - odpoveď na túto otázku spoločne hľadali účastníci seminára, organizovaného Maršalským úradom Malopoľského vojvodstva, ktorý sa konal v Nowom Targu 22. novembra 2019 v Radnici.

 

 

Konferenčná časť stretnutia bola venovaná zhrnutiu predtým a momentálne realizovaných projektov v rámci poľsko-slovenskej spolupráce. O skúsenosti s podporou miestnej kultúry na na území pohraničia sa podelil riaditeľ Kancelárie Združenia Euroregión Tatry Michał Stawarski a zástupca starostu Nowého Targu Waldemar Wojtaszek. Počas prezentácie pastoračných nástrojov mali účastníci možnosť sledovať aj efekt jedného z projektov.

 

Skúsenosti a perspektívy Programu Interreg Poľsko-Slovensko predstavil najskôr Pán Grzegorz First, pričom poznamenal, že v súčasnosti sa pripravujú zásady Programu na ďalšie programové obdobie v rokoch 2021 - 2027.

 

Ďalšia časť stretnutia mala praktickú povahu. Počas workshopov účastníci predložili nápady, ako zlepšiť spoluprácu v oblasti kultúry na poľsko-slovenskom pohraničí, aké sú najväčšie problémy, ktorým čelia a aké skutočné potreby by mohlo riešiť ďalšie kolo Programu Interreg.  

 

Posledným bodom stretnutia bola študijná návšteva Múzea tlačiarstva, ktoré bolo vytvorené v rámci projektu „Po stopách technických pamiatok z Podhalia na Liptov“.

 

https://nowytarg24.tv/jak-wspierac-dziedzictwo-kulturowe-na-pograniczu/

 

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek