Správa z dňa Otvorených dverí cezhraničného projektu Budatín – Strumień

Deň otvorených dverí v rámci cezhraničného projektu v Strumieni!

 

O deň otvorených dverí v cezhraničnom projekte Budatín - Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa, ktorý sa uskutočnil na radnici v meste Strumień, bol veľký záujem.

Deň otvorených dverí mal za cieľ priblížiť výsledky poľsko-slovenských projektov. V tento deň boli pre obyvateľov a turistov pripravené mnohé atrakcie, o. i. prehliadka výstavy Drôty Made in Slovakia, workshopy drotárstva, kvízy a hry nadväzujúce na poľsko-slovenskú spoluprácu, a vo vestibule radnice bannerová výstava prezentujúca projekty realizované v Sliezskom vojvodstve.

Projekt Budatín - Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa realizovaný gminou Strumień a Žilinským samosprávnym krajom nadväzuje na spoluprácu partnerov z predchádzajúceho programového obdobia, v ktorom boli v rámci spoločného projektu adaptované radničné pivnice v Strumieni na „Galériu Pod Radnicou” a na slovenskej strane bol revitalizovaný park a priestor okolo Budatínskeho hradu.

V II. etape projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020, získala radnica v Strumieni – najstaršia radnica v Sliezsku – obnovenú fasádu a plne zrekonštruovanú zasadaciu miestnosť, ktorá zmenila nielen svoj vzhľad, ale aj účel. Hospodárska budova v areáli Budatínskeho hradu sa po modernizácii stala miestom expozície drotárskeho remesla.

O programe Interreg Poľsko - Slovensko a o výsledkoch cezhraničnej spolupráce počas otvoreného dňa hovorila primátorka Strumieňa Anna Grygierek, Ewelina Sosnowska z Odboru Európskej územnej spolupráce Regionálneho kontaktného bodu Programu Interreg Poľsko – Slovensko a Květa Kicková - zástupkyňa riaditeľa Považského múzea v Budatíne.

Podujatia sa zúčastnili o. i. prvý podpredseda Sliezskeho kraja Jan Chrząszcz, Ján Kicko z Považského múzea v Budatíne, Barbara Witala - vedúca Odboru Európskej územnej spolupráce Maršalkovského úradu Sliezskeho vojvodstva, Aleksandra Gierat zo Spoločného technického sekretariátu v Krakove, poslanci Mestského zastupiteľstva v Strumieni, Bożena Mendrek-Gańczarczyk hlavná špecialistka z Odboru Európskej územnej spolupráce Regionálneho kontaktného bodu Programu Interreg Poľsko – Slovensko, Natalia Tokarska - šéfredaktorka novín „Głos Ziemi Cieszyńskiej“, Miroslav a Alena Kalmanovci - drotári zo Slovenska, riaditelia vzdelávacích zariadení z územia gminy Strumień, zástupcovia miestnej samosprávy, lídri mimovládnych organizácii a formálnych skupín z územia gminy Strumień.

Počas podujatia bola otvorená výstava slovenského drotárstva s názvom „Drôty Made in Slovakia” pripravená Považským múzeom v Žiline. Jednou z atrakcií bola ukážka výroby z drôtu, prezentovaná drotármi zo Slovenska.

Na tomto mimoriadnom podujatí sa aktívne zúčastnili žiaci a deti v predškolskom veku zo vzdelávacích zariadení zo Strumieňa a širokého okolia, ktorí mali príležitosť zaujímavým spôsobom preveriť svoje vedomosti o svojej obci, regióne a poľsko-slovenskom pohraničí.

Prácu pri stánkoch s úlohami pre účastníkov dňa otvorených dverí koordinovali: Bożena Mendrek-Gańczarczyk, Ewelina Sosnowska, Barbara Witala, Aleksandra Gierat, Ewa Kuboszek-Owsiany, Nina Cofała, Lucyna Pochopień, Agata Bołdys a Monika Mikołajczyk.

Deň otvorených dverí projektu Budatín - Strumień: spolupráca na pohraničí – II. etapa bol organizovaný Regionálnym kontaktným bodom Interreg Poľsko – Slovensko v Sliezskom vojvodstve spolu s Gminou Strumień.

obrazekobrazek

obrazekobrazek

obrazekobrazek