Správa z webinára „Fondy EÚ menia poľsko-slovenské pohraničie. Spoznajte cezhraničné projekty Interreg”

14. októbra sa konal webinár „Fondy EÚ menia poľsko-slovenské pohraničie. Spoznajte cezhraničné projekty Interreg” v rámci spoločnej oslavy 5. Poľských dní v Prešove a Európskeho dňa spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko.

 

Webový seminár sa začal predstavením riaditeľa Spoločného technického sekretariátu programu Krzysztofa Kaczmarka, ktorý hovoril o poľsko-slovenskej spolupráci za posledných zhruba desať rokov, o fungovaní programu, ako aj o myšlienke Európskeho dňa spolupráce a tohtoročného, ​​tridsiateho, jubilea programov Interreg.  

Účastníci panelu, ktorí prezentovali prijímateľov, hovorili o realizovaných projektoch a ich výsledkoch.

Petra Kovářová zo Združenia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v Prešove predstavila projekt „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek na podnikanie“. Hovorila o tom, aké dôležité je pre rozvoj pohraničia ukázať mladým ľuďom pracovné príležitosti v regióne. Vďaka prírodným podmienkam je vidiecky cestovný ruch prirodzenou voľbou.  

Paweł Fiejdasz z Regionálneho centra kultúr pohraničia v Krosne predstavil mikroprojekt „Aleja tanca“. Aktivity mikroprojektu boli zamerané na vytvorenie priestoru, kde by umelci z Poľska a Slovenska mohli hovoriť jedným univerzálnym jazykom – jazykom tela. Veľký dôraz sa kládol na integráciu pohraničnej komunity, čo bolo spečatené vytvorením poľsko-slovenskej tanečnej skupiny. 

Marek Sopko zo Správy a údržby ciest Samosprávneho prešovského kraja predstavil sériu projektov „Modernizácia cestného prepojenia Pieninských národných parkov“. Vďaka cezhraničnej spolupráci partneri už zmodernizovali takmer 53 km ciest na oboch stranách hranice a ďalších 7 plánujú v budúcom roku. Vďaka investícii sa zvyšuje bezpečnosť chodcov a vodičov, skrátil sa čas potrebný na prekročenie poľsko-slovenskej hranice pre obyvateľov regiónu a turistov.  

Mário Stehlík zo Samosprávneho prešovského kraja predstavil projekt „Svätomariánska púť („ Svetlo z východu “)“. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť a propagovať pútnickú cestu vedúcu cez poľské a slovenské náboženské objekty – miesta Svätomariánskeho kultu. Projekt bol inšpirovaný stredovekou pútnickou cestou Camino de Santiago vedúcou ku katedrále sv. Jakuba apoštola staršieho v Santiagu de Compostela. Až 13 partnerov z Poľska a Slovenska propaguje myšlienku púte.  

Na záver sme predstavili fotografie víťazov súťaže „30 rokov Interreg v objektíve“.  

Podujatia na platforme zoom zúčastnilo 80 ľudí a niekoľko desiatok ľudí sledovalo našu správu na Facebooku.  

Čoskoro na webe Prešovskej univerzity si budete môcť pozrieť reportáž z podujatia.