Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov

obrazek

Je za nami Partnerské fórum zorganizované v Rzeszowe v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko. Počas dvoch dní si viac ako 210 účastníkov z obidvoch strán hranice vymieňalo nápady na projekty a nadväzovalo nové partnerstvá. Fórum slávnostne otvoril štátny tajomník Adam Hamryszczak, ktorý následne privítal zástupcov vojvodstiev: vicemaršálka Podkarpatského vojvodstva, pána Bogdana Romaniuka, vicemaršálka Malopoľského vojvodstva, pána Leszka Zegzdu, vicemaršálka Sliezskeho vojvodstva, pána Michała Gramatyka, vicevojvodu Podkarpatského vojvodstva, pána Piotra Pilcha a predstaviteľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, pána Petra Baluna

obrazek

Partnerské fórum by malo byť platformou na výmenu postrehov, argumentov, ako aj príležitosťou na prediskutovanie problematických otázok. Je dôležité, aby dnešná spolupráca priniesla ovocie v podobe nových partnerstiev a projektov kľúčových z hľadiska programu Interreg Poľsko Slovensko. Verím, že vďaka fóru spoločné projektové aktivity, okrem iného z oblasti multimodálnej dopravy a odborného školstva budú úspešné a budú mať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov celého pohraničia. – povedal štátny tajomník Adam Hamryszczak počas otváracej ceremónie.

obrazek

Prvé výsledky fóra sú pôsobivé. Viac ako 100 moderovaných diskusií, 65 správ s konkrétnymi nápadmi na cezhraničnú spoluprácu a množstvo nových partnerstiev pripravených na ďalšie „plánovanie a aktivity“. Vysoká miera zapojenia mimovládnych organizácií, aktívna prítomnosť partnerov zo sektora vzdelávania, dopravy, verejných inštitúcií a účasť nových potenciálnych žiadateľov – to sú jedny z hlavných úspechov fóra.

Podľa názoru účastníkov bolo fórum veľmi plodným stretnutím a neopakovateľnou príležitosťou na nadviazanie nových poľsko-slovenských vzťahov. Výmena skúseností a spoločne strávený čas boli v súlade s heslom fóra možnosťou na Získanie miliónanápadov a priateľov.

Ďalšou etapou rozširovania výsledkov fóra bude nadviazanie trvalých vzťahov medzi účastníkmi. Spoločný technický sekretariát plánuje v najbližších mesiacoch sériu školení pre tých, ktorí majú záujem zapojiť sa do Programu  Interreg Poľsko-Slovensko, ako aj pre prijímateľov. Bližšie informácie budú uverejnené na webovej strane Programu v záložke Zapoj sa do školení.

Po dokončení analýz bude všetkým účastníkom fóra sprístupnená správa so zhrnutím efektu intenzívnej, dvojdňovej práce. Szczegółowy harmonogram planowanych działań dostępny  jest na stronie internetowej Programu w zakładce aktualności.

    Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov Správa z Partnerského fóra Získajte milión… nápadov a priateľov