Správa s konferencie "Vedomosti kľúčom k bezpečnosti"

Dňa 10. mája 2024 Zväz Euroregión "Tatry" spolu s Európskym Zoskupením Teritoriálnej Spolupráce TATRY s.r.o. a Okresnou Policajnou Komandou v Novom Targu zorganizoval konferenciu s názvom "Vedomosti kľúčom k bezpečnosti", ktorá sa konala v rámci Dní Otvorených Európskych Fondov v Tranzitnom Edukačnom Centre Euroregiónu "Tatry" v Novom Targu.

Otvorenia konferencie sa zúčastnili Predseda Rady Zväzu Euroregión "Tatry" Bogusław Waksmundzki a Riaditeľ Kancelárie Zväzu Euroregión "Tatry" Michał Stawarski. Ďalej Riaditeľ Michał Stawarski predstavil informácie o úlohe Euroregiónu "Tatry" pri zvyšovaní bezpečnosti na poľsko-slovenskom pomedzí prostredníctvom realizácie projektov finančne podporených z Európskych Fondov.

Cyklotrasy na poľsko-slovenskom pomedzí realizované vrátane finančnej podpory z Európskych Fondov predstavila manažérka projektov EUWT TATRY s.r.o. Anna Sowińska, zatiaľ čo o bezpečnosti pohybu po týchto cyklotrasách hovoril Náčelník Oddelenia Cestnej Dopravy Okresnej Policajnej Komandy v Novom Targu asp. szt. Piotr Stanek. Podinsp.

Wojciech Chechelski z Oddelenia Prevencie Wojewódzskej Policajnej Komandy v Krakove predniesol pravidlá zodpovedného využívania internetu a sociálnych médií.

Na záver podkom. Dorota Garbacz z Okresnej Policajnej Komandy v Novom Targu predstavila povolanie policajta a informovala o ďalších etapách prijímacieho konania pre službu v polícii.

K tejto konferencii boli prítomné interaktívne stánky polície a Súkromných Stredných Škôl prof. Jana Venuleta v Novom Targu, ktoré si získali veľký záujem zo strany mládeže, ktorá sa zúčastnila udalosti.