Správa z festivalu inovácií v Žiline

Kolegyne a kolegovia z Regionálneho Kontaktného Bodu v Žiline propagovali Program Interreg Poľsko - Slovensko počas kultúrneho podujatia "Festival Inovácií 2024".

Festival sa konal 25. apríla v malebnej Novej Synagóge v Žiline. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia inovatívnych podnikov a organizácií, vrátane miestnych samospráv a neziskových organizácií.

Inovácia Žilinského kraja je forma verejného ocenenia inovatívnych podnikateľov a organizácií pôsobiacich v Žilinskom samosprávnom kraji. Súťažiaci mohli prihlasovať svoje projekty do jednej z dvoch kategórií: „Inovatívna firma alebo startup“ a „Regionálna inovácia.“ Do finále postúpilo 5 najlepších projektov z každej kategórie, ktorí zároveň dostali príležitosť prezentovať svoj projekt na podujatí „Festival inovácií.“ O víťazoch rozhodla odborná porota, ktorá hodnotilastupeň inovácie, ekonomické prínosy, trhové šance, sociálno-ekonomický dopad na región a udržateľnosť projektu.

Toto stretnutie bolo ideálnou príležitosťou na propagáciu výsledkov projektov na poľsko-slovenskom pohraničí a na podnecovanie účasti v ďalších výzvach na finančné podporu. Bol to naozaj výnimočný deň plný inšpirácie a úspechov. Tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tohto neuveriteľného podujatia!

    Správa z festivalu inovácií v Žiline Správa z festivalu inovácií v Žiline