Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej

V nedeľu absolvovali jubilejné rodinné cyklistické preteky, počas ktorých sme reprezentovali Interreg Poľsko-Slovensko.

 

Každoročné cyklistické preteky majú dlhú tradíciu. Už 50 rokov čelia cyklisti výzve prekonať niekoľko desiatok kilometrov a uspieť v rôznych športových súťažiach. Preteky možno absolvovať individuálne, v tíme priateľov, spolu s rodinnými príslušníkmi alebo so školskou skupinou.

Jubilejného podujatia sa zúčastnilo viac ako 1 100 ľudí. Všetci záujemcovia si mohli zakúpiť žreb a každý cyklista dostal bohatý štartovací balíček s príležitostným výtlačkom a pamätným tričkom.

Tento rok podujatie spolu s Beskydským spolkom cyklistov otvoril minister fondov a regionálnej politiky Grzegorz Puda a primátor mesta Bielsko-Biała. Už na začiatku pretekov sa hovorilo o úspechoch územnej spolupráce. Ceny pre najvytrvalejších udeľoval riaditeľ CPE dr. Leszek Buller. Spolu s ním, s Euroregiónom Beskydy a Regionálnym kontaktným bodom pre Sliezske vojvodstvo sme boli prítomní pri cieli pretekov, kde sme v propagačnom stánku poskytovali informácie o projektoch realizovaných v rámci programu Interreg, ako aj o novom programe 2021-2027.

21. Septembra si pripomíname Deň európskej spolupráce. Naša účasť na Bielskych cyklistických pretekoch je súčasťou osláv úspechov dosiahnutých v rámci Programov spolupráce.

Viac fotografií z pretekov si môžete pozrieť na webovej stránke Beskydského spolku cyklistov.

    Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej Správa z Cyklistických pretekoch v Bielsku-Bialej