Správa z 52. Sedliackeho behu na lyžiach

To bol skutočný festival športu a kultúry! 52. ročník Sedliackeho behu na lyžiach priniesol veľa emócií a dojmov. Všetko v duchu hesla podujatia - Nikde nenájdete taký beh, kde sú lyže, tance aj hudba!

 

Podujatie sa začalo vo štvrtok 20. februára privítaním tímov a uvítacou vatrou. Večera pri ohni bola iba rozcvičkou pred pretekmi, ktoré súťažiacich čakali v piatok (21. februára).  Pretekári si zmerali svoje sily v behoch na 2 a 4 km, v minibiatlone, v behu v prestrojení a v behu na dvoch lyžiach. Vo večerných hodinách víťazným pretekárom rozdali ceny Krzysztof Kaczmarek, vedúci Spoločného technického sekretariátu Programu Interreg Poľsko-Slovensko, spolu so starostom obce Rajcza, Zbigniewom Paciorekom.

Sobotné udalosti otvoril farebný sprievod po uliciach Rajcze. Zbigniew Paciorek oficiálne otvoril 52. ročník sedliackeho behu na lyžiach a privítal pozvaných hostí. Toho istého dňa sa predstavil aj Euroregión Beskidy na Trhu turistických ponúk a na Trhu chutí. Zábava v snehu pokračovala preťahovaním lana ako aj hodmi medicinbalom. Dôležitým bodom programu bol zimný horský beh - Vlčie grúne, ktorý sa po roku vrátil do Rajcze.

Na všetkých súťažiach sa zúčastnili o. i. pretekári zo Slovenska a Českej republiky. Počas celého podujatia sa Program Interreg Poľsko-Slovensko prezentoval vo svojom informačnom a propagačnom stánku.

Podujatie bolo prezentované v lokálnych médiách. Reportáže nájdete tu: