Správa z 3. Slovensko-poľského fórum

15. júna 2022 sa v Bardejovských Kúpeľoch uskutočnilo 3. Slovensko-poľské fórum na tému Spolupráca – kľúč k dobrým susedským vzťahom a úspešnej budúcnosti.

 

Uskutočnili sa štyri diskusné panely. Prvý z nich s názvom Výsledky a priority poľsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce moderoval Štefan Bieľak, zástupca Združenia miest a obcí Slovenska. V diskusii vystúpil Rafał Baliński, riaditeľ Odboru územnej spolupráce Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky a predseda Monitorovacieho výboru programu. Okrem toho v diskusii vystúpili: Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja; Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja; Dušan Velič, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky; Władysław Ortyl, maršálek Podkarpatského vojvodstva; a Boguslaw Waksmundzki, predseda rady Združenia Euroregión Tatry.

obrazek

Druhá panelová diskusia sa týkala výziev súvisiacich s udalosťami na Ukrajine. Moderátorom diskusie bol Leszek Buller, riaditeľ Centra európskych projektov. V diskusii vystúpili predseda poľského Sejmu Marek Kuchciński, predseda Výboru pre zahraničné veci Sejmu Poľskej republiky, Urszula Nowogórska, poslankyňa Sejmu a podpredsedníčka Skupiny pre poľsko-slovenskú spoluprácu, Jozef Lukáč, poslanec Národnej Rady SR a predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, a Zita Pleštinská, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti.

obrazek

Ostatné panely boli zamerané na posilnenie dopravnej infraštruktúry v pohraničí a perspektívy rozvoja poľsko-slovenských hospodárskych vzťahov. 

Ako program sme sa aktívne zúčastnili na podujatí, a to propagáciou programu a projektov.

    Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum Správa z 3. Slovensko-poľského fórum