Správa z 12. Bežeckého festivalu

Jedno z najväčších bežeckých podujatí v Poľsku sa po prvýkrát konalo v Piwnicznej-Zdroji. Zároveň to bola ďalšia tohtoročná udalosť na oprávnenom území, počas ktorej sme propagovali úspechy Programu.

 

Udalosti sa zúčastnilo viac ako 3 000 bežcov. Obyvatelia Piwnicznej nielen fandili súťažiacim, ale sa tiež počas Festivalu Lachów a Górali v hojnom počte zhromaždili pri hlavnom pódiu. Počas Festivalu sa prezentovali aj miestni remeselníci a skupiny vidieckych gazdiniek s tradičným regionálnym jedlom.

Ako Program sme boli partnerom podujatia a titulárnym partnerom Behu VisegRun 36 km with Interreg PL-SK – Beh v rámci Visegrádského ultramaratónu Prezidenta Lecha Kaczyńského. Toto boli jedny z najobľúbenejších pretekov, do cieľa dorazilo až 427 bežcov. Ich úloha však nebola jednoduchá, pretože išlo o horský beh – začal sa v Rytre, cez Wierchomlu, a jeho cieľ bol v Piwnicznej. Najrýchlejší súťažiaci, Emil Drabik, túto vzdialenosť prekonal za necelé 3 hodiny [výsledky].

Okrem toho sme mali sme aj stánok v stane vedľa pódia. Predstavovali sme úspechy Programu a možnosti, ako získať podporu z európskych fondov.

Blahoželáme bežcom, ďakujeme organizátorom. Vidíme sa o rok!

    Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu Správa z 12. Bežeckého festivalu