Dokument

Správa o implementácii programu za rok 2022 [05.07.2023]

pdf 1.31 MB

05.07.2023 Európska komisia schválila výročnú správu o realizácii programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 za rok 2022.

 

Nájdete tú úplné znenie výročnej správy a jej zhrnutie v prístupnej verzii prispôsobenej potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.