Správa o vykonávaní programu za rok 2021

17.06.2022 Európska komisia schválila výročnú správu o realizácii programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 za rok 2021.

 

Nájdete tú úplné znenie výročnej správy a jej zhrnutie v prístupnej verzii prispôsobenej potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.

 

 Správa o implementácii programu za rok 2021 [17.06.2022] (pdf) 1.31 MB

 Správa o implementácii programu za rok 2021 - zhrnutie (pdf) 752.0 KB