Dokument

Správa o vykonávaní programu za rok 2019

pdf 1.39 MB

Európska komisia schválila výročnú správu o realizácii programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 za rok 2019. 

 

Nájdete tú úplné znenie výročnej správy a jej zhrnutie v prístupnej verzii prispôsobenej potrebám ľudí so zdravotným postihnutím.