Správa o implementácii programu na rok 2017 (zhrnutie)