Správa o implementácii programu Interreg Poľsko-Slovensko

Zhrnutie prvej správy o pokroku dosiahnutom v rámci implementácie programu Interreg Poľsko-Slovensko v rokoch 2014-2015 je dostupné v záložke Prečítaj si správy, analýzy, zhrnutia.