Dokument

Správa o hodnotení PCS PL-SK 2014-2020.pdf

pdf 2.96 MB

Cieľom vypracovania správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie programu bola v súlade s platnými predpismi a dohodami komplexná analýza možného pôsobenia na jednotlivé súčasti životného prostredia, ktoré je predpokladané v programe aktivít, zhodnotenie výskytu kumulovaných vplyvov, analýza možností uplatnenia alternatívnych riešení a potreby uskutočniť kompenzačné aktivity.