Zverejňovač príspevkov

Späť

Spoločné oslavy Európskeho dňa spolupráce 2017

Máme za sebou spoločné oslavy Európskeho dňa spolupráce 2017 programu Interreg Poľsko – Slovensko. Podujatie, zorganizované 16. septembra 2017 v Szczawnici, bolo príležitosťou na oslávenie úspechov spolupráce v poľsko-slovenskom pohraničí.

Prívrženci aktívneho odpočinku sa zúčastnili na bežecko-cyklistických pretekoch po malebných pieninských chodníkoch. Napriek nepriaznivému počasiu sa preteky tešili záujmu, a víťaz dosiahol vynikajúci čas, keď prekonal vzdialenosť 8 kilometrov za niečo viac ako 30 minút. Naplánované boli aj športové atrakcie pre deti a mládež, ktorí sa zúčastnili na behu a cyklistickej prekážkovej dráhe, čo sa ukázalo ako príležitosť na výbornú zábavu v duchu zásady fair-play a na získanie atraktívnych cien.


 

Oficiálnu časť podujatia otvoril pán Rafał Baliński – riaditeľ Odboru územnej spolupráce Ministerstva rozvoja, ktorý privítal všetkých účastníkov, predstavil hlavnú myšlienku projektov cezhraničnej spolupráce a pozval účastníkov, aby sa zoznámili s výsledkami programu v poľsko-slovenskom pohraničí a zúčastnili sa na umeleckej časti osláv Európskeho dňa spolupráce. Následne sa na pódiu objavili profesionálni inštruktori salsy, ktorí sa postarali o poľsko-slovenskú hodinu tanca pre všetkých záujemcov. Po tanečnej rozcvičke mali účastníci podujatia príležitosť vypočuť si koncert goralských kapiel: súboru Ľudová hudba FS Čačina, ktorá hrá slovenskú regionálnu hudbu a poľskej skupiny Folk Power Music spievajúcej známe goralské skladby v trochu modernejšej verzii.

Oslavy Európskeho dňa spolupráce v poľsko-slovenskom pohraničí sa skončili neskoro popoludní, a úsmev na tvárach účastníkov bol dôkazom toho, že sa nám podarilo dosiahnuť naplánovaný cieľ – spoločne osláviť úspechy programu Interreg Poľsko-Slovensko.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do organizácie tohto podujatia, za pomoc a výdrž, našim hosťom: najmä slovenskému generálnemu konzulovi v Krakove, starostovi mesta a obce Szczawnica, starostovi Spišskej Belej starostovi obce Leśnica za prítomnosť na tejto dôležitej iniciatíve, a predovšetkým ďakujeme všetkým účastníkom: obyvateľom obce Szczawnica a okolia a turistom za aktívnu účasť na pripravených akciách. K dispozícii sú fotografie z podujatia.

Vyzývame tiež všetkých zainteresovaných, aby predkladali žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre projekty podporujúce prírodné a kultúrne dedičstvo v poľsko-slovenskom pohraničí. Žiadosti možno predkladať do 10. novembra 2017 a podrobnosti týkajúce sa výzvy sa nachádzajú na stránke Programu. Čakáme na zaujímavé poľsko-slovenské projekty, ktoré budú prínosom pre obyvateľov a turistov navštevujúcich pohraničie.