Slávnostné podujatie projektu GreenFilmTourism

Organizátori podujatia sumarizujúceho projekt GreenFilmTourism nás vzali na nevšednú cestu po filmových stopách poľsko-slovenského pohraničia. Filmový večer sa uskutočnil 16. februára v Koncertnej sále Stanisława Moniuszka ZPSM v Bielsku-Bialej.

 

Na panelovej diskusii sa zúčastnili hostia spojení so svetom filmu: Stanisław Janicki - spisovateľ, scenárista, filmový kritik a filmový historik, Małgorzata Pieczyńska - filmová a divadelná herečka, Piotr Cyrwus - filmový a divadelný herec a Robert Wichrowski - režisér a scenárista. Počas galavečera bol predstavený aj film, ktorý zobrazuje najzaujímavejšie miesta pre filmovú produkciu v poľsko-slovenskom pohraničí. Podujatie obohatil minirecitál filmovej hudby v podaní Trombónového kvarteta Luft.

 

Projekt GreenFilmTourism je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

V rámci projektu bol okrem iného vytvorený online portál filmového dedičstva  - www.greenfilmtourism.eu  - s databázou filmov a mapou filmových lokalít. Okrem toho partneri projektu vytvorili "Zelenú príručku pre audiovizuálny priemysel", ktorá obsahuje praktické tipy, ako znížiť vplyv audiovizuálnej produkcie na životné prostredie.

 

 kvarteto na pódiu

vedenie na javisku

pozvaní hostia na pódiu počas panelovej diskusie