Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí

5. marca 2018 sa začala výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre projekty z oblastí vzdelávania a celoživotného vzdelávania a multimodálnej dopravy realizovaných partnerskými inštitúciami z Poľska a Slovenska. Finančné prostriedky vyhradené na tento účel predstavujú 63 mil. PLN (viac ako 15 mil. eur), a žiadosti bude možné predkladať do 30. apríla 2018.

Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí oznámili pán Adam Hamryszczak – štátny tajomník  Ministerstva investícií a rozvoja a pani Katarína Mihaľová – generálna riaditeľka sekcie programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky počas stretnutia s novinármi, ktoré sa uskutočnilo minulý pondelok v Maľopolskom vojvodskom úrade v Krakove. Účastníkov stretnutia privítal malopoľský vojvoda Piotr Ćwik. Pri príležitosti otvorenia výziev štátny tajomník Adam Hamryszczak v krátkosti zhrnul doterajšie výsledky vykonávania programu:

„Po dvoch rokoch realizácie programu sme uzatvorili zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na takmer 70 % finančných prostriedkov, t. j. v hodnote 105 mil. eur. Vďaka aktuálne realizovaným projektom vznikne viac ako 1,1 tis. km nových alebo zmodernizovaných  cezhraničných chodníkov, najmä cyklistických. Stúpne bezpečnosť dopravy v pohraničí – partneri zmodernizujú približne 100 km ciest. Asi 4 tis. osôb využije odbornú prax a študijné cesty do susednej krajiny“.

Projekty predkladané v rámci programu musia realizovať spoločne partneri z Poľska a Slovenska. Zasielané projekty musia byť pripravené na implementáciu a predstavovať prínos na obidvoch stranách poľsko-slovenskej hranice. V oblasti vzdelávania je možné vytvárať taktiež návrhy trojstranných projektov s účasťou partnerov z Poľska, Slovenska a Česka. O finančné prostriedky sa môžu uchádzať, okrem iného: orgány štátnej správy a samosprávy, inštitúcie systému vzdelávania, vysoké školy, neziskové mimovládne organizácie, cirkvi a náboženské združenia.

Bližšie o slávnostnom otvorení výziev dňa 5. marca v Malopoľskom vojvodskom úrade v:

TVP3 Krakov, relácia Témy dňana portáli Lovekrakow.plfaktykrakowa.plgospodarkaPodkarpacka.plrádio Krakowmalopolskaonline.pl.

obrazek

    Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí Slávnostné otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí