Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa

29. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novej investícií do cestnej infraštruktúry, zrealizovanej v rámci projektu Vybudovanie cezhraničného dopravného prepojenia Jaworzynka Čierne Skalité, 2. etapa. Pásku symbolicky prestrihli: starosta gminy Istebna Henryk Gazurek, zástupca starostu gminy Istebna Józef Polok, šoltýs Jaworzynky Paweł Rucki, starosta obce Čierne Pavol Gomola, zástupca starostu Ján Ďurica a podpredseda Žilinského samosprávneho kraja Peter Dobeš. Na slávnosti bol prítomný aj Peter Balun, zástupca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Nové cestné prepojenie bolo roky chýbajúcim ohnivkom v infraštruktúre medzi obcami Istebna a Čierne, ktoré dnes skráti cestovanie medzi susednými obcami o viac ako 20 km.

obrazek

Napriek tomu, že sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, gmina Istebna a obec Čierne doteraz nemali priame cestné prechádzajúce cez poľsko-slovenskú hranicu. Táto situácia znamenala obrovské problémy pre cestovný ruch aj miestnu komunikáciu a oslabovala cezhraničné kontakty na tomto úseku pohraničia. V rámci projektu bol na poľskej strane hranice vybudovaný úplne nový úsek cesty s dĺžkou 715 spolu s mostovým objektom. Na slovenskej strane sa zase podarilo zmodernizovať 1800 metrov a vybudovať 205 metrov novej trasy. Celá cezhraničná investícia predstavuje jeden komunikačný ťah vedúci z Jaworzynky cez Skalité do Čierneho. Okrem toho projekt zahŕňa modernizáciu ciest v rámci cestnej trasy okolo Trojmedzia, miesta, kde sa stretáva poľská, slovenská a česká hranica, s obrovským turistickým významom a potenciálom. Pridanou hodnotou je aj vytvorenie úplne nového hraničného priechodu, čo je doslovný príklad efektu cezhraničného projektu.

obrazek

Čo sa týka plánovaných ukazovateľov, odhaduje sa, že celkový počet užívateľov novovzniknutých ciest bude predstavovať asi 25 000 osôb ročne. Tento počet tvoria: obyvatelia dediny Jaworzynka (asi 3200 osôb), turisti a výletníci nachádzajúci sa v gmine Istebna (asi 10 000 osôb ročne), obyvatelia obce Čierne (asi 4300 osôb), turisti a výletníci nachádzajúci sa v obci Čierne (asi 6000 osôb ročne). Projekt získal finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 2,36 mil. eur a jeho celková hodnota predstavuje 2,83 mil. eur.

obrazek

obrazek

 

    Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa Slávnostné otvorenie novej cesty na úseku Jaworzynka – Čierne – Skalité, 2. etapa