Zverejňovač príspevkov

Späť

Školenie pre potenciálnych žiadateľov v Žiline.

V súvislosti s blížiacim sa termínom vyhlásenia výzvy pre prioritnú os. II. a III. (Trvalo udržateľná cezhraničná doprava a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania)  Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko spolu s Regionálnym kontaktným bodom v Žiline organizujú školenie pre potenciálnych žiadateľov.

Školenie sa uskutoční v Žiline v dňoch 15. – 16. 02. 2018 v kongresovej sále, Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina.

Školenie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť na školení je bezplatná. Počas školenia je zabezpečená strava, pričom náklady za ubytovanie a cestovné náklady si hradí účastník sám. Z dôvodu obmedzeného počtu miest je potrebná registrácia. Školenia sa môžu zúčastniť maximálne 3 osoby z jednej inštitúcie. S ohľadom na vyššie uvedené Vás prosíme  o vyplnenie registračného formulára a jeho zaslanie do 12. 02. 2018 na adresu: andrea.cuthova@zilinskazupa.sk.

Na praktickú časť – generátor žiadostí (druhý deň školenia) Vás prosíme, aby ste si priniesli so sebou prenosný počítač.

Ďalšie informácie (podrobný program školenia a registračný formulár) sú k dispozícii na webovej stránke  Žilinského samosprávneho kraja.