Zverejňovač príspevkov

Späť

Školenie pre potenciálnych žiadateľov v Prešove.

V súvislosti s blížiacim sa termínom vyhlásenia výzvy pre prioritnú os. II. a III. (Trvalo udržateľná cezhraničná doprava a Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania)  Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko – Slovensko spolu s Regionálnym kontaktným bodom v Prešove organizujú školenie pre potenciálnych žiadateľov.

Školenie sa uskutoční v dňoch 13. – 14. 02. 2018 v Prešove (miesto konania: Inovačné partnerské centrum, Hlavná 139, Prešov).

Svoju účasť potvrďte vyplnením registračného formulára uvedeného na stránke www.po-kraj.sk (viď priložený link: https://goo.gl/forms/8RoIoFQwJvhMZQFA2) najneskôr do 12.02.2018 do 12:00 hod.

Účasť na školení je bezplatná. Ostatné náklady vrátane ubytovania si hradí každý účastník sám.

Na praktickú časť – generátor žiadostí (druhý deň školenia) Vás prosíme, aby ste si priniesli so sebou prenosný počítač.

Ďalšie informácie (podrobný program školenia a registračný formulár) sú k dispozícii na webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja.

Link: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-pl-sk2014-2020/prezentacie-skolenia/skolenia/skolenie-ziadatelov-interreg-pl-sk.html