Školenia pre žiadateľov - Fond malých projektov

V súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí v rámci Fondu malých projektov programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 vás pozývame na školenia zamerané na prípravu žiadostí o grant.

 

Školenia organizujú prevádzkovatelia Fondu malých projektov.

 

Združenie Karpatský euroregión Poľsko – Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

  • 14. novembra 2023 - Presov (Slovensko) – zabezpečujeme preklady PL/SK, SK/PL

Miesto školenia: VÚC Prešovského samosprávneho kraja, zasadačka, 1. poschodie, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Odkaz na registráciu školenia: https://forms.gle/uPUwNNQPcP6R3Ege7

Prihlášky je potrebné zaslať do: 10. novembra 2023.

  • 23. novembra 2023 - Rzeszów

Miesto školenia: B&B HOTEL Rzeszów Centrum, ul. Grottgera 28, 35-005 Rzeszów

Odkaz na registráciu školenia: https://forms.gle/Y1kMtnNBRVpTZBK59

Prihlášky je potrebné poslať do: 20. novembra 2023.

Viac informácií: https://www.karpacki.pl/sk/zdruzenie/aktualnosci/szkolenia-dla-wnioskodawcow-funduszu-malych-projektow-program-interreg-polska-slowacja-2021-2027/

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY s r.o. - Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

•    dňa 14.11.2023 v Dobczycach v Poľsku – Regionalne Centrum Oświatowo Sportowe w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce

    dňa 16.11.2023 v Muszyne v Poľsku – Ratusz (Centrum Informacji Turystycznej), ul. Rynek 34, 33-370 Muszyna

•    dňa 20.11.2023 v Nowom Targu v Poľsku – Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

•    dňa 22.11.2023, v Trstenej - Dom kultúry v Trstenej, Čsl. armády 957,  028 01 Trstená

•    dňa 24.11.2023, w Kežmarku – Dom slovensko-poľského stretávania v Kežmarku, Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok

Školenie v Poľsku bude prebiehať v poľskom jazyku. Školenie na Slovensku bude prebiehať v slovenskom a poľskom jazyku s prekladom do slovenčiny.

Prihlášky na školenia v Poľsku je potrebné poslať v lehote do dňa 10.11.2023 cez formulár: https://forms.gle/YL79e5US5Em7z4hHA

Prihlášky na školenia na Slovensku je potrebné poslať v lehote do dňa 20.11.2023 cez formulár: https://forms.gle/3F7arXLD9n99Hrpu8

Viac informácií: https://www.fmp-tatry.eu/sk/clanok/skolenie-pre-potencialnych-ziadatelov-fondu-malych-projektov-v-ramci-i-vyzvy/21

 

Združenie „Región Beskydy“ – Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

  • 13.11.2023  – online

Viac informácií: http://www.euroregion-beskidy.pl/sk/2023/10/27/skolenie-online-pre-potencialnych-ziadatelov-malych-projektov-v-ramci-programu-interreg-polsko-slovensko-2021-2027/

 

Prešovský samosprávny kraj – priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

  • 13.11.2023 - Presov

Pozývame na školenie, ktoré sa bude konať na Úrade Prešovského samosprávneho kraja (Veľká zasadacia miestnosť), Námesie mieru 2, Prešov o 9:00 hod.

Na školenie sa môžete prihlásiť do 9.11.2023 vyplnením formulára. Počet miest je obmedzený, prihlášky sa prijímajú podľa poradia.

Stacionárna forma: slovenský jazyk. Forma on-line: slovenský jazyk alebo poľský jazyk.

  • 24.11.2023 - Rzeszów

V súvislosti so zverejnenou 1.výzvou na predkladanie žiadostí o príspevok pre malé projekty v priorite 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia  Vás dňa 24.11.2023 pozývame na školenie, ktoré sa bude konať na Maršalskovskom úrade Podkarpatského vojvodstva v Rzeszówe, al. Łukasza Cieplińskiego 4 - zasadacia miestnosť o 10:00 hod.

Školenie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Na školenie sa môžete prihlásiť do 21.11.2023 vyplnením formulára.

  • Osobné konzultácie pre žiadateľov:

Prešovský samosprávny kraj bude okrem školení poskytovať aj osobné konzultácie pre potencionálnych žiadateľov k prvej výzve (priorita 4) na podujatiach:

- 20.11.2023 v Nowom Targu (PL) – Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu „Tatry”, ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

- 21.11.2023 v Spišskej Novej Vsi (SK) - XXI. Slovensko-poľské hospodárske fórum, Radničné námestie (budova Reduty), 052 01 Spišská Nová Ves.

- 24.11.2023, v Kežmarku (SK) – Dom slovensko-poľského stretávania v Kežmarku, Hradné námestie 30, 060 01 Kežmarok.

Viac informácií: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/cezhranicne-programy/program-cezhranicnej-spoluprace-polsko-slovensko-2021-2027/skolenia-konzultacie/

 

Žilinský samosprávny kraj - priorita 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia

  • 15.11.2023 r. - online

Ak sa chcete zúčastniť, pošlite svoju žiadosť o účasť na túto e-mailovú adresu: jan.stehlik@zilinskazupa.sk do 9. novembra 2023 do 14:00.

Viac informácií: https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/programove-obdobie-2021-2027/fond-malych-projektov/-fundusz-malych-projektow-interreg-pl-sk/sk/aktuality.html