Školenia pre potenciálnych žiadateľov pre prvú prioritnú os programu

V súvislosti s plánovanou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ bude Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko organizovať školenia pre potenciálnych žiadateľov, ktoré budú venované tejto prioritnej osi.

Školenia sú naplánované na máj/jún. Podrobné informácie budú čoskoro uverejnené na webovej stránke programu.