Školenia pre potenciálnych žiadateľov – I prioritná os programu

V súvislosti s výhlašenou výzvou na predkladanie žiadostí pre prvú prioritnú os programu organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov. Školenia sú venované prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, čo znamená, že osobitný dôraz bude kladený na informácie týkajúce sa tejto priority a na špeciálne podmienky uvedené vo výzve.

Dvojdňové školenia (všeobecný modul a modul vo forme workshopu)  sú organizované v piatich regiónoch na oprávnenom území programu. Na poľskej strane budú školenia prebiehať v poľskom jazyku a na slovenskej strane v slovenskom jazyku.

Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školeniach predchádzajúcu registráciu.

Podrobnosti týkajúce sa plánovaných školení sa nachádzajú v založke „Ako použiť program“ – „Zapoj sa do školení“.