Školenia pre potenciálnych žiadateľov – II. a III. prioritná os programu

V súvislosti s vyhlásenou výzvou na predkladanie žiadostí v rámci druhej a tretej prioritnej osi  organizuje Spoločný technický sekretariát programu Interreg Poľsko-Slovensko školenia pre potenciálnych žiadateľov.

Zorganizované budú dve dvojdňové školenia (všeobecný modul a modul vo forme workshopu)  jedno na Slovesnku a druhé v Poľsku. Na poľskej strane budú školenia prebiehať v poľskom jazyku a na slovenskej strane v slovenskom jazyku.

Vzhľadom na obmedzený počet miest si vyžaduje účasť na školeniach predchádzajúcu registráciu.

Podrobnosti týkajúce sa plánovaných školení sa nachádzajú v založke „Ako použiť program“ – „Zapoj sa do školení“.