Seminár pre deti o význame hmyzu a hmyzích príbytkov

Počas trvania projektu venovanému ochrane hmyzích spoločenstiev sa uskutočnil environmentálny seminár a workshop pre deti, ktorý mal za cieľ zdôrazniť význam hmyzu a rastlín, ktoré ponúkajú pre hmyz potravu. Vzdelávacou pomôckou bolo prirodzené prostredie hmyzu (hmyzia lúka) – nepokosená časť v Budatínskom parku.

Video nájdete tu