Schválili sme návrh programu na roky 2021-2027

Priaznivé pre prírodu a bezpečné, lepšie prepojené, tvorivé, turisticky atraktívne a spolupracujúce. Takú predstavu poľsko-slovenského pohraničia má Pracovná skupina, ktorá 16. decembra 2021 schválila návrh „Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027“.

 

Práce pri príprave programu trvali od júna 2020. Zúčastnené inštitúcie vypracovali návrh programu, ktorý v ďalšom kroku podliehal o. i. verejným konzultáciám.  

Na zasadnutí vo štvrtok sme predstavili zmeny zavedené do návrhu programu, ktoré vyplývali z pripomienok predkladaných počas konzultácií. Jednotlivé zmeny sme zapracovali do príslušných kapitol návrhu programu. 

Následne pracovná skupina formou konsenzu schválila návrh programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 spolu so zmenami navrhnutými počas zasadnutia. 

Schválený návrh programu teraz predložíme na pripomienkovanie vládam Poľska a Slovenska.