Schválená zmena programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027

20. septembra 2023 Európska komisia schválila zmenu programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027. Zmena spočíva v navýšení jeho alokácie o 2,69 mil. eur EFRR. Dodatočné finančné prostriedky sú v plnej výške vyčlenené na tematickú oblasť týkajúcu sa adaptácie na zmenu klímy (Priorita 1. K prírode ohľaduplné a bezpečné pohraničie).

Pozrite si aktualizovanú verziu programu, ktorá sa uplatňuje od 28.09.2023