Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru

Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru a prílohy: Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti a Odvolacie konanie

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru platný od 15.12.2020 (pdf) 216.0 KB

 príloha č. 1 vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti 

 priloha c. 2 odvolacie konanie od 20.03.2019 (pdf) (pdf) 985.0 KB

 

Archívne verzie:

Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru platný od 10.12.2019

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru platný od 10.05.2017

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru platný do 09.05.2017

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru verzia platná do 28.09.2016

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 04.07.2018  (pdf)

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 03.07.2018 (pdf)

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 09.05.2017 

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 22.01.2017 

 príloha č. 2 odvolacie konanie verzia platná do 28.09.2016 

  príloha č. 2 odvolacie konanie od 10.05.2017