Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru

Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru a prílohy: Vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti a Odvolacie konanie

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru platný od 10.05.2017

 príloha č. 1 vyhlásenie o nestrannosti a dôvernosti 

 priloha c. 2 odvolacie konanie od 20.03.2019 (pdf) (pdf) 985.0 KB

Archívne verzie:

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru platný do 09.05.2017

 Rokovací poriadok Monitorovacieho výboru verzia platná do 28.09.2016

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 04.07.2018  (pdf)

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 03.07.2018 (pdf)

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 09.05.2017 

 príloha č. 2 odvolacie konanie do 22.01.2017 

 príloha č. 2 odvolacie konanie verzia platná do 28.09.2016 

  príloha č. 2 odvolacie konanie od 10.05.2017